Kennismaking

Mijn naam is Coby de Vegt. Ik leef en werk als schrijver, ziener en spiritueel leraar. Daarbij mag ik begeleiding ontvangen door Goddelijke kracht, zoals de liefdevolle ondersteuning van de Engelen.  Dagelijks mag ik boodschappen ontvangen en doorgeven. Persoonlijk, voor jou of voor de maatschappij. Meestal zijn het liefdevolle sturende boodschappen. Een extra leidraad zodat je je goed mag voelen en je weg mag vinden in het leven, ook in lastige tijden. 

De nieuwe tijd is begonnen. Dat betekent dat iedereen nu volledig zijn eigen kracht mag ontdekken en deze mag inzetten voor zichzelf en voor de Aarde. Waarbij we anders gaan kijken naar wie we zijn. Wat is gezondheid, hoe zijn we verbonden met elkaar en met de natuur. Daarin - heb ik naast vele anderen - een sleutelrol. En dat is voor mij genieten, dat doe ik graag. 

De afgelopen jaren ben ik begeleid door de Engelen en door andere mooie boodschappers, om mijn zielsbestemming te gaan leven. Zij zorgden voor de juiste kennis, voor de hobbels in mijn leven, voor mooie uitdagingen om voortdurend te leren. En nu mag ik mensen helpen ontdekken wat hun vermogens zijn, hoe we mogen samenwerken met onze Hemelse Bron en hoe we de symbooltaal kunnen begrijpen. De taal tussen Hemel en Aarde, de taal die ons dagelijks verbindt en de ultieme samenwerking mogelijk maakt. De taal die ik dagelijks spreek.

Met mijn lieve gezin woon ik in het groene Appelscha. Ik ben een natuur-mensenmens en ik geniet van het eenvoudige iedere dag. Ik heb geleerd om te durven leven en te ontdekken wat mijn ziel mij wil vertellen. Dat geeft rust maar ook verrassingen en bijzondere wendingen. Hobbels en plezier, maar vooral een leven wat ik als waardevol ervaar. Eigenzinnig, intu├»tief, zoals ik ben. 

Liefs Coby