Coby de Vegt

 ~ Natuurwijsheid in ouderschap en onderwijs ~

Natuurlijke wijsheid

In het leven hier op Aarde, mag je ontdekken dat jij en je kinderen verbonden zijn met het Goddelijke in ons en om ons heen. Goddelijke hulp die jullie dagelijks mogen ervaren en mee mogen verbinden. De krachten van de natuur; de dieren, de bomen, de elementen, de planten, de stenen, de sterrenstelsels. Allemaal mogen jullie ze leren kennen en ten diepste de eenheid ervaren, het samen.

Iedere ochtend bij het opstaan, mag er het besef zijn dat Al het leven waar we mee verbonden zijn, ons helpt weer wakker te worden, ons in beweging brengt, van binnen fluistert wat te doen en hoe we van betekenis mogen zijn. Rijke bronnen in ons en om ons heen. Ons eigen unieke stukje mag samenwerken met Al het leven om ons heen. Vanuit deze samenwerking zijn we zielsverbonden en op ons best. Vanuit deze samenwerking horen we, voelen we, beseffen we wat de beste stappen zijn. Of ze nu alleen voor jou van betekenis zijn, voor je omgeving, voor kinderen of in het teken staan van de Aarde. Het leven mogen we bewust leven en ervaren, dan is het vloeiender en wijs gevoed door deze natuurlijke krachtige verbinding. Iedereen mag zich dit herinneren en eigen maken. Voor jezelf, in het ouderschap, voor je kinderen en in het onderwijs. 

Thuis en op school, bewust leven met de seizoenen. Voelen wat jij/ jullie nodig hebben en systemen gebruiken of omdraaien zodat dat kan. Leven en leren in de natuur en vanuit je eigen natuur. Ruimte maken voor verbinding en afstemming. Durven kiezen voor nieuwe wegen, voor jezelf, in het ouderschap en op school. Met kleine of grote stappen natuurlijke wijsheid, scholing en balans integreren.